Airbnb verbiedt huisfeestjes; Bucqle bedankt naäpers

1. Airbnb verbiedt huisfeestjes
In de categorie: succes met handhaven. Airbnb verbiedt wereldwijd feestjes in alle accomodaties die op het platform aangeboden worden. Voorts mogen er maximaal 16 gasten op een locatie worden ondergebracht. Gebruikers die regels negeren kunnen van het platform worden verbannen en Airbnb kan juridische stappen ondernemen. Het techbedrijf stelt dat 73 procent van de verhuurders al in de huisregels heeft opgenomen dat feestjes verboden zijn. 

2. Bucqle bedankt naäpers
Riemvervanger Bucqle heeft zijn product nog niet op de markt gebracht, maar zegt nu al last te hebben van partijen die hun product namaken. De startup van Daan van der Lecq en Jasper Stas haalde in april ruim twee ton op via Kickstarter. De levering loopt enige vertraging op tot eind 2020. Ondanks deze tegenslagen bedanken de ondenemers hun kopieerconcurrenten, omdat het volgens hen een compliment is en iets zegt over de potentie van het product. 

3. Adyen-oprichters verkopen pluk aandelen
Adyen-oprichters Pieter van der Does (CEO), Arnout Schuijff (CTO) en bestuurders Ingo Uytdehaaghe (CFO) en Roelant Prins (CCO) zijn voornemens om 15 procent van hun aandelenbezit in Adyen te verkopen. Het gaat om 507.631 aandelen ofwel 1,7 procent van het totaal aantal uitstaande aandelen. De transactie vertegenwoordigd tegen de slotkoers van gisteren een waarde van zo’n €720 miljoen. Zij zeggen aandelen af te stoten om hun portfolios te diversifieren.